Polityka Prywatności

Cześć!

Bardzo doceniam to, że tutaj zaglądasz - to znak, że dbasz o swoją prywatność. Na tej stronie znajdziesz informacje obejmujące zasady przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies i innych technologii śledzących. Dotyczą one korzystania ze strony pod adresem naturalbitsbay.pl oraz mediów społecznościowych z nią związanych.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, napisz do mnie na adres e-mail: natural.bits.bay@gmail.com.

I Informacje ogólne

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Izabela Sady prowadząca działalność nierejestrowaną pod nazwą Natural Bits Bay (Wrocław, kontakt e-mail: natural.bits.bay@gmail.com), będąca jednocześnie Usługodawcą.
 2. Zebrane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanej dalej “RODO”. Dokładną treść rozporządzenia znajdziesz pod linkiem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.
 3. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak niezbędne aby:
  • korzystać z formularza kontaktowego,
  • korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę,
  • polubić i/lub obserwować Serwis na portalach społecznościowych,
  • kontaktować się z Administratorem.
 4. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE dostawcy serwisów społecznościowych związanych ze Stroną są współadministratorami danych osobowych wraz z administratorem danego profilu. Szczegóły przetwarzania danych osobowych przez wykorzystywanych w Serwisie dostawców mediów społecznościowych znajdziesz na poniższych stronach:

II Definicje

 • Administrator Danych Osobowych / Administrator - Izabela Sady, prowadząca działalność nierejestrowaną Natural Bits Bay, będąca jednocześnie Usługodawcą.
 • Usługodawca / Autorka - Izabela Sady, prowadząca działalność nierejestrowaną Natural Bits Bay, będąca jednocześnie Administratorem.
 • Usługobiorca / Klient / Użytkownik - każdy podmiot dobrowolnie korzystający z Serwisu oraz jego usług, w szczególności z formularza kontaktowego oraz profilach na portalach społecznościowych.
 • Serwis / Strona - serwis internetowy dostępny pod adresem www.naturalbitsbay.pl.
 • Blog - część Serwisu pełniąca rolę informacyjno-edukacyjną za pomocą między innymi tekstów pisanych przez Autorkę i infografik.
 • Formularz kontaktowy / Formularz - część Serwisu umożliwiająca Użytkownikowi kontakt z Usługodawcą / Administratorem.
 • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016.679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Pliki Cookies / Ciasteczka - niewielkie informacje tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze) i mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Serwisu (własne ciasteczka) lub systemy teleinformatyczne innych podmiotów (ciasteczka podmiotów trzecich).
 • Regulamin - zbiór zasad w oparciu o które działa Natural Bits Bay w celu wykonania oferowanych usług dla Klientów. Dostępny jest tutaj: https://www.naturalbitsbay.pl/regulamin.

III Pliki Cookies

 1. Informacja o wykorzystywaniu przez Serwis plików cookies jest wyświetlana podczas pierwszej wizyty na Stronie. Zgoda jest dobrowolna, a jej brak może skutkować nieprawidłowościami w działaniu Serwisu.
 2. Użytkownik udziela zgody na dostęp do plików cookies poprzez ustawienia używanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. Zgodę można w dowolnym momencie cofnąć lub zmodyfikować poprzez zmianę ustawień przeglądarki i/lub systemu operacyjnego używanego przez Użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany ustawień w przeglądarkach internetowych są dostępne w dziale pomocy danej przeglądarki i na poniższych stronach:
 3. Ciasteczka podmiotów trzecich są wykorzystywane przez:
  • Portale społecznościowe - na Stronie osadzone są funkcje umożliwiające przeniesienie się na platformę Facebook, Instagram oraz LinkedIn, które wykorzystują własne pliki cookies.
  • Google LLC - Formularz kontaktowy przekazuje wiadomości e-mail od Użytkownika do Usługodawcy / Administratora na założoną skrzynkę poczty elektronicznej w Google Gmail.
   • Gmail - skrzynka pocztowa
   • Analytics - analityka strony
   • Docs i Forms - formularze konsultacji i zalecenia
  • Odoo SA - Serwis został stworzony z użyciem oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem oferowanym przez firmę Odoo SA z wykorzystaniem funkcjonalności jakie oferuje.

IV Cele przetwarzania danych osobowych

 1. Korzystanie ze Serwisu może wiązać się z potrzebą podania nam danych osobowych. Przechowywane są one w ścisłej poufności i wykorzystywane jedynie do celów, które wymieniane są w niniejszej Polityce Prywatności.
 2. Podczas wizyty na Stronie pewne dane dotyczące Twojej aktywności są zbierane automatycznie (Ciasteczka, analityka).
 3. Kiedy kontaktujesz się z Usługodawcą w celu skorzystania z oferowanej usługi, Twoje dane są przetwarzane by z dbałością wykonać usługę. Niektóre Twoje dane przechowywane będą tak długo, jak długo będzie możliwe zgłoszenie przez Ciebie np. reklamacji (na podstawie Regulaminu: https://naturalbitsbay.pl/regulamin).
 4. Kiedy kontaktujesz się z Administratorem w celu pozyskania informacji dotyczących Twoich danych osobowych, ich edycji i/lub usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

V Twoje prawa

 1. Przysługuje Ci szereg uprawnień w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Możesz z nich skorzystać oraz uzyskać więcej informacji w tym zakresie - w tym celu skontaktuj się z Administratorem.
 2. Przysługujące Ci prawa to:
  • prawo do cofnięcia zgody - art. 7 ust. 3 RODO,
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - art. 21 RODO,
  • prawo do usunięcia danych (”prawo do bycia zapomnianym”) - art. 17 RODO,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych - art. 18 RODO,
  • prawo do dostępu do danych - art. 15 RODO,
  • prawo do sprostowania danych - art. 16 RODO,
  • prawo do przenoszenia danych - art. 20 RODO.
 3. Użytkownik może zgłaszać zapytania, wnioski i skargi dotyczące przetwarzania jego danych osobowych do Administratora.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia jego prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

VI Procedura zmian Polityki Prywatności

Natural Bits Bay będzie z czasem rozwijać i poszerzać zakres oferowanych usług oraz funkcji. W celu zapewnienia jak najlepszej wydajności Serwisu oraz sprawnej komunikacji z Użytkownikami zmianie będą ulegać wykorzystywane technologie oraz standardy jakie są związane z prowadzeniem działalności.

Aktualizacje w Polityce Prywatności mogą wynikać również ze zmian prawnych w zakresie ochrony danych osobowych.

To wszystko oznacza konieczność aktualizowania Polityki Prywatności oraz Regulaminu, co będzie komunikowane na dwa sposoby:

 • informacją na Stronie o zaktualizowaniu Polityki Prywatności,
 • istotniejsze zmiany będą komunikowane bezpośrednio na adres emailowy Użytkowników.

VII Postanowienia końcowe

 1. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych - Administrator zaleca, by po dobrowolnym przejściu na inne strony zapoznać się z ich Polityką Prywatności.
 2. Administrator zapewnia środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych odpowiednie do ryzyka i zagrożeń (między innymi weryfikacja dwuetapowa, certyfikat SSL). W szczególności zabezpiecza dane przed udostępnieniem, zebraniem i wykorzystywaniem przez osoby nieupoważnione.

Wersja Polityki Prywatności: 1.1 | X 2023